Zbirka slika grofov Attems v Slovenski Bistrici v luči raziskav provenience, predavanje Dr. Renate Komić Marn iz ZRC SAZU Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, 9. maj 2024 ob 18.00, viteška dvorana gradu v Slovenski Bistrici

V predavanju bo predstavljena usoda zbirke slik, ki jo je dr. Ferdinand Attems do leta 1945 hranil v svojem gradu v Slovenski Bistrici. Na podlagi analize arhivskih in drugih virov bodo utemeljene predlagane identifikacije nekaterih slik, ki jih zdaj hranijo slovenske javne ustanove.

Poleg posameznih slik iz zbirke bodo predstavljeni najpomembnejši dejavniki njihove provenience: doslej nikoli podrobneje raziskani prenos iz Gradca v Slovensko Bistrico ter konteksti povojne zaplembe, prenosov, skladiščenja v Federalnem zbirnem centru in nadaljnje distribucije po različnih slovenskih ustanovah.