Zbirke v gradu

RAZSTAVA RIMSKA CESTA OD CELEIE DO POETOVIA

V razstavi Rimska cesta od Celeie do Poetovia najdemo prikaz splošnih ugotovitev o izgradnji rimskih cest (maketa) z natančno konkretno obdelavo najdb rimske ceste na zemljiščih v občini Slovenska Bistrica (od vstopa v Spodnjem Grušovju do izstopa v Gaju pri Pragerskem).

Rimska cesta

SPOMINSKA SOBA ANTONA INGOLIČA

V Bistriškem gradu je na ogled Spominska soba Antona Ingoliča (*5. januar 1907, Spodnja Polskava,-†12. marec 1992, Ljubljana). Predstavlja spomin na tega bistriškega rojaka in pisatelja. Zajema preko 2500 knjižnih enot pisateljeve knjižnice, vključno s pohištvom in drugo opremo iz njegove delovne sobe ter z originalnimi rokopisi njegovih knjig.

RAZSTAVA O DELU IN ŽIVLJENJU JOŽETA TOMAŽIČA SKUPAJ S STARO UČILNICO

Na razstavi spoznamo delo in življenje znanega pravljičarja, pisatelja, gledališčnika, režiserja in pripovedovalca Jožeta Tomažiča s Tinja na Pohorju. Ob izbranih knjigah in fotografijah so na ogled tudi njegova redka slikarska dela. V prostoru je prav tako na ogled stara učilnica s pohištvom in predmeti šolskega razreda iz sredine 20. stoletja, v kateri se odvijajo tudi različne delavnice.

SOBA PRAPOROV Z DOKUMENTI O IZGNANCIH

Soba praporov z dokumentacijo o izgnancih prikazuje prapore borčevskih organizacij in drugih zvez in društev iz polpretekle lokalne zgodovine ter slikovne fragmente o izgnancih in taboriščnikih z območja občine Slovenska Bistrica.

Soba praporov z dokumenti o izgnancih

PAJTLERJEVA RAZSTAVA FOSILOV IN MINERALOV

Pajtlerjeva razstava fosilov in mineralov, ki nosi ime po pokojnem zbiratelju Francu Pajtlerju, je postavljena v dveh prostorih; v prvem najdemo sistemski prikaz fosilnih najdb, v drugem pa prikaz mineralov, kjer še posebej velja omeniti Mikl-Vojskovo zbirko. Vseh razstavljenih vzorcev je približno 1600.

RAZSTAVA MOLITVENIKOV

Razstava molitvenikov zajema tako slovenske kakor tudi tuje primerke. Razstavljenih je nad 90 molitvenih knjižic od najstarejših do današnjih. Sicer pa je v zbirki nad 450 primerkov različnih molitvenikov. Poleg tega je na razstavi tudi veliko nabožnega tiska in drugih spremljevalnih predmetov. Gradivo je zbral Franc Pajtler, sedaj je last Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica.

PETROLEJKE SKOZI ČAS

V razstavi Petrolejke skozi čas je prikazanih nad sedemdeset primerkov oljenk, petrolejk in posameznih sestavnih delov, ki prikazujejo razvoj svetilk od najstarejših oljenk do sodobnih svetil. Predstavljajo izvrstno premično gradivo, ki samostojno in pregledno dokumentira čas, ki ga je “živel človek” v odnosu do svetlobe in luči.

LUTKE V NOŠAH SVETA

V razstavi Lutke v nošah sveta, ki jo je Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica darovala Zora Tomič, je nad 280 primerkov lutk in spominkov, zbranih z vseh koncev sveta; prihajajo iz 43 držav in vseh kontinentov razen Avstralije. V zbirko so vključeni tudi Unicefovi krožniki, kar daje celotni zbirki še dodaten pomen.

Lutke

MINERALI

Razstava Minerali prikazuje bogat svet mineralov v mejah nekdanje skupne občine (Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane, Makole), ki v slovenskem prostoru nima primerjave. Po opisih dosedanjih raziskav in objav mineralov tega področja je bilo leta 1835 znanih 15 vrst, l. 1885 20, l. 1995 že 24 vrst. Z letom 2003 se je število znanih mineralov povečalo na preko 70 vrst.

Minerali

ANČNIKOVO GRADIŠČE

Ančnikovo gradišče v Jurišni vasi na Pohorju je med najpomembnejšimi arheološkimi najdišči v občini. Arheološka izkopavanja dokazujejo, da je na tem razglednem mestu stala v 4 stol.n.št. naselbina, na njenih ruševinah pa so v šestem in sedmem stoletju gradili tudi naseljenci zgodnjega srednjega veka. Zbirka nazorno prikazuje najdbe s tega gradišča.

SOBA dr. ZORE JANŽEKOVIČ

V dveh prostorih so na ogled predmeti, ki pripovedujejo zgodbo o plastični kirurginji in znani Slovenjebistričanki dr. Zori Janžekovič ter njeni veliki ljubezni do starega pohištva, umetniških slik, porcelana, okrasnih predmetov itd. Razstavljene predmete uvrščamo v drugo polovico 19. stoletja in vse do današnjega časa. Vsi predmeti so bili darovani v letu 2011.

ARKOVA ETNOLOŠKA ZBIRKA

Zbirka etnoloških predmetov je nastala na podlagi ljubiteljskega zbiranja Miljutina Arka, po katerem se tudi imenuje. Prostorsko predmete uvrščamo v okvir slovenjebistriške občine in Pohorja, časovno pa sodijo v čas med koncem 19. in začetkom 20. stoletja. Zbirka je razstavljena v dveh tematsko različnih sklopih. Prvi del zbirke je v prenovljeni podobi na ogled v prostoru trgovine s spominki. Predmeti skupaj z opremo trgovine tvorijo simbiozo doživetja vsakdanjega in prazničnega načina življenja ljudi. Drugi del je razstavljen v vinoteki.

VINOTEKA Z RAZSTAVLJENIM GLAŽUTNIM STEKLOM IN PREDMETI IZ ARKOVE ETNOLOŠKE ZBIRKE

Prostor je prvenstveno namenjen okušanju vina in spoznavanju kulture pitja vina na slovenjebistriškem območju. Obenem pa so na ogled postavljeni izbrani primerki redkega še ohranjenega glažutnega stekla in ostalih steklenih predmetov, ki jih je dolga leta zbiral Franc Pajtler, ter keramični predmeti iz Arkove etnološke zbirke.

STALNA RAZSTAVA STARODOBNIH VOZIL AMK CLASSIC

V večjem prostoru so razstavljeni avtomobili, mopedi, motocikli, v manjšem pa stara kolesa. Zbirko koles in avtomobilov dopolnjujejo razna orodja in drugi tehnični predmeti. Razstava prikazuje, kako se je dvigal standard naših ljudi od kolesa do avta. V skladišču čakajo na restavriranje in predstavitev še razni avtomobili, motocikli in še kakšne zanimivosti.
Vsi razstavljeni eksponati so zasebna lastnina članov.

Starodobniki