DELAVNICE

DELAVNICE
Med letom se v gradu odvijajo vsebinsko različne pedagoške delavnice, ki so vezane na naše zbirke in zajemajo iz kulturne, umetnostno-zgodovinske in etnološke zakladnice naših krajev. Namenjene so tako predšolskim in osnovnošolskim otrokom, kot tudi srednješolcem.
Poleg delavnic v gradu prirejamo tudi delavnice pod skupnim imenom Doživetje Pohorja, ki se odvijajo na terenu in so razdeljene na tri sklope: Kovačev dan, Mlinarjev dan in Pastirčkov dan. Te delavnice so namenjene prvi triadi osnovne šole.