Grajski park

GRAJSKI PARK

Park, kot spomenik oblikovane narave, je nastal v drugi polovici 16. stol. Prvotna geometrična zasnova parka je sčasoma izginila; ohranila se je le osrednja os z gabrovim drevoredom, medtem ko je preostala površina parka ostala oblikovana v svobodnem krajinskem slogu. Navkljub časovnim spremembam in degradacijam je ostanek parka verna podoba nekdanjega vrtnega oblikovanja. Po francoskem vzoru so ga posadili grofje Vetter. Kasneje so ga polepšali še Wildensteini. V širino je meril 85m, po dolžini pa nad 240m. Danes je ohranjena le slaba četrtina parka. V grajskem parku stoječe plastike Merkurja in Herkula ter doprsni kipi Štirih letnih časov s konca 17. stoletja stojijo danes v gradu Slovenska Bistrica. V 90-tih letih prejšnjega stoletja je bil skupaj z razrušenim obzidjem temeljito obnovljen. V območju nekdanjega parka se danes nahajajo: zdravstveni dom, osnovna šola, športna dvorana in nova cestna povezava.