Galerija grad

GALERIJA GRAD

Galerija Grad zaseda najbolj reprezentančni del gradu. Nahaja se v 1. nadstropju južnega grajskega trakta. Obsega pet prostorov z nekaj manj kot 300 m2 površine. V galeriji se letno zvrsti pet do šest likovnih razstav različnih avtorjev iz Slovenije in tujine. Poleg tega pripravljamo tudi tematske in dokumentarne razstave. Za izbor razstav skrbi Programski svet Galerije.