Freske v Bistriškem gradu

FRESKE

V gradu so ohranjene freske Attemsovega dvornega freskanta Franza Ignatija Flurerja, nastale med leti 1717 in 1721. Poslikani so viteška dvorana, grajska kapela in reprezentančno stopnišče. Freske so tudi na stropu predporočne dvorane, nad vrati v prostorih Galerije grad in v poročni dvorani, vendar avtorji in čas nastanka le-teh niso znani.

Najlepše in največje freske so v viteški dvorani, ki je v celoti poslikana. Freske so posvečene Herkulovi apoteozi (sprejemu med bogove). Na severni steni dvorane je tudi grb družine Attems, na južni pa grb družine Herberstein, iz katere je bila žena grofa Ignaca Marije Attemsa. Freske je avtor podpisal in datiral v desnem kotu nad vhodnimi vrati.

Druge po velikosti so freske na reprezentančnem (glavnem) stopnišču. Trenutno še nimamo zadovoljive razlage, ki bi nam pojasnila alegoričen (prispodoben) pomen slikarij na stopnišču. Gre pa za dva med seboj povezana dogodka.

Freske v kapeli so posvečene Mariji. Čeprav so freske v kapeli med poslikavami sakralnih prostorov, ki so jih na slovenskem Štajerskem naročili Attemsi, po vrsti zadnje, po obsegu najmanjše, po vsebini pa v marsikaterem detajlu najbolj zanimive.

 

VITEŠKA DVORANA

Viteška (slavnostna) dvorana je nastala ob koncu 17. stol. in to z gradbeno povezavo severnega in južnega grajskega trakta. Znamenite freske so delo Attemsovega dvornega freskanta F. I. Flurerja in so nastale v letih 1717-1721. So izvrsten primer iluzionističnega slikarstva pri nas in so dobro ohranjene. Danes je dvorana mesto številnih prireditev.

 

 

STOPNIŠČE

S freskami poslikano reprezentančno stopnišče je nastalo med Attemsovimi obnovitvenimi deli gradu v letih med 1717-1722. Kaj nam pripoveduje zapletena baročna alegorija F. I. Flurerja je še vedno zavito v tančico skrivnosti, saj se je z zatonom baroka izgubil tudi pomen teh fresk. Freske so del baročne glorifikacije umetnostnega mecena Attemsa.

KAPELA

Grajska kapela je v celoti poslikana. Freske, ki so delo F. I. Flurerja, so verjetno nastale v letu 1721 in so med vsemi Attemsovimi naročili najmanjše in najmlajše, po vsebini posameznih detajlov pa najbolj zanimive. Kapela je posvečena Mariji, takšna je tudi vsa likovna simbolika. Freske na stropu so obnovljene, stenske pa še čakajo na obnovo.

 

POROČNA DVORANA

Poročna dvorana se nahaja v prvem nadstropju okroglega stolpa na jugovzhodni strani gradu, ki je bil zgrajen v sredini 16. stoletja za obrambne namene, o čemer pričajo še danes ohranjene strelne line. Obokan strop, ki ga uokvirja gotska bordura, krasi prefinjena rastlinska ornamentika, prepletena s cvetlicami, sadeži, vinsko trto, vrh katere kraljujejo posamezne ptice.