Cenik uporabe in najema prostorov ter storitev

UPORABA PROSTOROV
Proračunski uporabniki in izvajalci kulturnih programov in projektov
Viteška dvorana – poleti do 3 ure 240,00 €
Viteška dvorana – poleti od 3 do 10 ur 420,00 €
Viteška dvorana – pozimi do 3 ure 480,00 €
Viteška dvorana – pozimi od 3 do 10 ur 660,00 €
Predporočna dvorana – poleti 180,00 €
Predporočna dvorana – pozimi 300,00 €
Salon – poleti do 3 ure 120,00 €
Salon – poleti od 3 do 10 ur 240,00 €
Salon – pozimi do 3 ure 240,00 €
Salon – pozimi od 3 do 10 ur 480,00 €
Galerija – posamezen prostor 60,00 €
Celotna galerija 300,00 €
Grajska vinoteka do 3 ure 180,00 €
Grajska vinoteka od 3 do 10 ur 360,00 €
Projekcijska dvorana – poleti 180,00 €
Projekcijska dvorana – pozimi 300,00 €
Grajska kuhinja 180,00 €
Prostor za preoblačenje – poleti 60,00 €
Prostor za preoblačenje – pozimi 120,00 €
Grajska kapela 240,00 €
Grajske terase do 3 ure 240,00 €
Grajske terase od 3 do 10 ur 360,00 €
Zunanje dvorišče do 3 ure 240,00 €
Zunanje dvorišče od 3 do 10 ur 360,00 €
Notranje dvorišče do 3 ure 240,00 €
Notranje dvorišče od 3 do 10 ur 360,00 €
Mali park do 3 ure 240,00 €
Mali park od 3 do 10 ur 360,00 €
NAJEM PROSTOROV
Viteška dvorana – poleti do 3 ure 320,00 €
Viteška dvorana – poleti od 3 do 10 ur 550,00 €
Viteška dvorana – pozimi do 3 ure 620,00 €
Viteška dvorana – pozimi od 3 do 10 ur 860,00 €
Predporočna dvorana – poleti 230,00 €
Predporočna dvorana – pozimi 390,00 €
Salon – poleti do 3 ure 160,00 €
Salon – poleti od 3 do 10 ur 320,00 €
Salon – pozimi do 3 ure 320,00 €
Salon – pozimi od 3 do 10 ur 620,00 €
Galerija – posamezen prostor 80,00 €
Celotna galerija 390,00 €
Grajska vinoteka do 3 ure 230,00 €
Grajska vinoteka od 3 do 10 ur 470,00 €
Projekcijska dvorana – poleti 230,00 €
Projekcijska dvorana – pozimi 390,00 €
Grajska kuhinja 230,00 €
Prostor za preoblačenje – poleti 80,00 €
Prostor za preoblačenje – pozimi 160,00 €
Grajska kapela 320,00 €
Grajske terase do 3 ure 320,00 €
Grajske terase od 3 do 10 ur 470,00 €
Zunanje dvorišče do 3 ure 320,00 €
Zunanje dvorišče od 3 do 10 ur 470,00 €
Notranje dvorišče do 3 ure 320,00 €
Notranje dvorišče od 3 do 10 ur 470,00 €
Mali park do 3 ure 320,00 €
Mali park od 3 do 10 ur 470,00 €
STROŠKI DELA
Tehnik (na uro) 12,20 €
Hostesa (na uro) 18,00 €
NAJEM STOJNICE NA TRŽNICI (mesečna pristojbina za prodajno mesto)
Brez električne energije 15,00 €
Z uporabo električne energije 25,00 €
Dodatna prodajna površina 5,00 €
UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA
Raziskovalno delo, izobraževalni nameni in razstavna dejavnost – €
Priprava gradiva in podatkov (na uro) 20,00 €