Graslov stolp

GRASLOV STOLP IN STARO MESTNO OBZIDJE

Leta 1339 je Slovenska Bistrica dobila vse pravice, ki so jih imela ostala mesta v deželi, tudi pravico do mestnega obzidja.
Mesto je bilo obdano z obrambnimi napravami vsaj že v začetku 13. stol. (palisade). V času turških vpadov so meščani obzidje obnovili, nadzidali in močneje utrdili z vogalnimi obrambnimi stolpi. Santonino poroča leta 1487, da ima mesto mestno obzidje, jarek, dva nasipa ter več vrat s starimi stolpi.
Fragmenti so še danes vidni v ostankih obzidja (do druge svetovne vojne je bilo obzidje skoraj v celoti ohranjeno), v ohranjenem vodnem jarku ob gradu in v severozahodnem in jugozahodnem vogalnem stolpu. Severozahodni stolp je del današnje grajske stavbe; jugozahodni stolp, ki ga imenujemo Grasslov stolp (tudi Žitni stolp, Smodniški stolp) pa je danes lepo obnovljen. V njegovi zasnovi si sledijo tri stopnje gradnje. Je izredno dobro ohranjena srednjeveška zgradba, ki se dobro poltretje stoletje ni veliko spreminjala.
Po obnovi, ki je trajala kar nekaj let, je v letu 2004 v njem nastalo lepo in prostorno razstavišče.
Stolp in ostanki obzidja so lep primer ohranjene nekdanje trške oziroma mestne arhitekture.