OGLEDI

OGLEDI GRADU

Kontakt: Vodniška služba, tel.: 02 80 55 356, e-pošta: vodniki@zavod-ksb.si
Ker Bistriški grad tako kot grajski park po II. svet. vojni nista bila ustrezno vzdrževana (v gradu je bila med drugim vojašnica in kasneje stanovanja), je grad vse do leta 1985 propadal. Privatni interesi ter zasebni posegi s prezidovanjem in urejanjem grajskih prostorov v stanovanjske enote, so gradu zadali odločilni udarec.
Z letom 1985 se je začela načrtna in s strani Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine strokovno podprta obnova. Ker od grajske opreme ni ostalo praktično nič, so se začele v obnovljenih prostorih urejati stalne razstave; skratka, v grad so se začele vračati vsebine in z njimi življenje.
Trenutno je so gradu na ogled naslednje stalne postavitve in prostori, ki so spremljane s strokovnim vodenjem in razlago:

– Vinoteka z razstavljenim glažutnim steklom
– Razstava Rimska cesta Celeia – Poetovio
– Arkova etnološka zbirka
– Spominska soba pisatelja Antona Ingoliča
– Soba dr. Zore Janžekovič
– Razstava o delu in življenju Jožeta Tomažiča s staro učilnico
– Soba praporov z dokumenti o izgnancih
– Pajtlerjeva zbirka fosilov in mineralov
– Zbirka molitvenikov
– Razstava Kamnine Pohorja
– Razstava Petrolejke skozi čas
– Razstava Lutke v nošah sveta
– Minerali občin
– Arheološka razstava Ančnikovo gradišče

Poleg omenjenega si ogledate tudi:
Viteško dvorano
– Poročno dvorano
– Grajsko kapelo
– Galerijo Grad
– Reprezentančno stopnišče s freskami