Partizanska bolnišnica Jesen

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA JESEN

Kompleks partizanske bolnišnice Jesen se nahaja na Planini pod Šumikom. Sestavlja ga pet lesenih barak, ki se nahajajo sredi gozda pod cesto, ki vodi proti Trem kraljem na Pohorju. V sklop sodijo baraka za osebje, kuhinja, razkuževalnica, baraka za ranjence in stranišče. Bolnišnica je delovala od leta 1944 pa do konca druge svetovne vojne. Konec 20. stoletja je bila preurejena v muzejski kompleks, ki nas ob obisku prepriča o svoji zgodovinski in družbeni vrednosti.