GRAD

GRAD SLOVENSKA BISTRICA

V središču mesta Slovenska Bistrica stoji prvovrsten umetnostni spomenik – “Bistriški grad”, ki je neposredno povezan z razvojem mesta Slovenska Bistrica. Še pred nekaj leti je bil stanovanjski objekt in kot tak prav gotovo ni bil mestu v ponos. To je trajalo vse do leta 1985, ko se je začela skrbna obnova gradu. Sedaj je skoraj v celoti obnovljen, notranje prostore gradu pa zasedajo stalne zbirke. Teh je že petnajst.
Grad  se v zadnjem času vse bolj razvija tudi v bistriški kulturni center in v Razstavni  prostor grad Slovenska Bistrica. Veliki del zbirk, ki so tukaj  na ogled se nanaša predvsem  na področje, ki nas obdaja oziroma na ozemlje med Pohorjem  in Halozami, kamor je umeščena tudi občina Slovenska Bistrica.
Poleg stalnih razstav pa se v gradu skozi vse leto vrstijo najrazličnejše kulturne prireditve. Posebej je treba omeniti Starobistriške večere kulture, ki v mesecu juniju in juliju pričarajo enkratno vzdušje na notranjem grajskem dvorišču in Praznično grajsko mesto, ko se v začetku decembra na zunanjem grajskem dvorišču ob bogati ponudbi s stojnic lahko zabavajo tako odrasli, kot tudi otroci.
Razen koncertov, folklornih nastopov, gledaliških predstav, predavanj, predstavitev knjig  se tukaj odvijajo  tudi razne razstave (likovna dela, fotografije, keramika, mala plastika idr. ). Med drugim gostimo tudi veliko prireditev drugih, ki za svoje potrebe najamejo grad.
Vsi, ki tukaj delamo, si želimo, da bi tudi vi spoznali grad Slovenska Bistrica, ne glede na to, da od nekdanje bogate grajske opreme ni ostalo tako rekoč nič. Veliko stvari, ki so bile nekoč oprema gradu se sedaj nahaja drugje. Zato pa je grad sedaj oplemeniten z drugimi vsebinami.