KONTAKT

ZAPOSLENI

Delovno mesto
Ime in priimek
Telefon
e-pošta
Direktorica
Herta Žagar
02 / 80-55-352
herta.zagar@zavod-ksb.si
Tajništvo
Katja Vodeb
02 / 80-55-350
tajnistvo@zavod-ksb.si
Sprejemna pisarna
Vodniška služba
02 / 80-55-356
vodniki@zavod-ksb.si
Galerija, arhiv, delavnice, projektna pisarna
Martina Zanjkovič
02 / 80-55-355
martina.zanjkovic@zavod-ksb.si
Delavnice in projektna pisarna – kustodiat
Ursula Pipenbaher
02 / 80-55-355
ursula.pipenbaher@zavod-ksb.si
Delavnice in projektna pisarna
Mateja Lešnik
02 / 80-55-354
mateja.lesnik@zavod-ksb.si
Vodja vodniške službe
Viktor Ajd
02 / 80-55-357
viktor.ajd@zavod-ksb.si
Dokumentacija in trgovina
Aleš Tomažič
02 / 80-55-353
ales.tomazic@zavod-ksb.si
Prireditve in najem prostorov
Andreja Šega Gracej
02 / 80-55-357
 andreja.sega@zavod-ksb.si
Grajska tržnica
Mateja Lešnik
02 / 80-55-355
trznica@zavod-ksb.si