Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 28

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6962
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Nadstropna prostostoječa hiša s tlorisom v obliki črke L, zgrajena prvi polovici 19. stol. Preproste fasade členijo gladke okenske obrobe, medetažni in podstrešni venec ter rustikalni vogalniki v pritličju. V notranjosti so ravni stropi.
Lokacija opis:
Trg svobode 28. Hiša stoji na zahodni strani trga.
Datacija:
prva polovica 19. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine