Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 11

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6950
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Nadstropna vogalna hiša s šestosno trško in petosno stransko fasado; obe sta členjeni z vogalno rustiko, medetažnimi oprogami, podstrešnim vencem. Pritličje je predelano, okna v nadstropju imajo baročne obrobe.

Lokacija opis:
Trg svobode 11, Kolodvorska ulica 1. Hiša stoji na vogalu Trga svobode in Kolodvorske ulice.
Datacija:
sredina 18. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine