Slovenska Bistrica – Hiša Partizanska 3

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6923
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Nadstropna baročna hiša s historicistično členjeno šestosno ulično fasado, ki jo v osrednji osi krasi širok segmentno zaključen uvozni kamniti portal.
Lokacija opis:
Partizanska ulica 3 in 3a. Hiša stoji v strnjenem uličnem nizu.
Datacija:
18. stol., prelom 19. stol. in 20. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor
Opombe:

Vir: Register nepremične kulturne dediščine