Slovenska Bistrica – Cerkev Marije sedem žalosti


Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 3376
Tip: sakralna stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
podružnična cerkev, Marija sedem žalosti

Opis:
Cerkev sestavljajo visoka ladja, tristrano sklenjen prezbiterij z zvonikom (prvotno mestni stolp) na južni strani. Stavba je v osnovi iz 1. polovice 15. stol., 1379 omenjena kot mestna cerkev, prezidana 1652-1685, 1941 je bil skrajšan prezbiterij.
Lokacija opis:
Cerkev stoji na Trgu svobode, ob južni stranici srednjeveškega mestnega prostora, v najožjem središču mesta, ob cesti Maribor-Celje.
Datacija:
zadnja četrtina 14. stol., 1379, prva polovica 15. stol., druga polovica 17. stol., 1652-1685, 20. stol., 1941, 1999-2000

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine