Osankarica in Trije žeblji

V muzejskem prizidku doma na Osankarici si lahko ogledamo razstavo Partizansko Pohorje, ki na slikovit način prikazuje okupacijo in narodnoosvobodilni boj na tem delu Pohorja. Padec Pohorskega bataljona 8. januarja leta 1943 se je zapisal v zgodovino kot simbol boja proti okupatorju. Zgodba, ki je predstavljena na razstavi, nam živo govori o razmerah, v katerih so se borci borili, in posledicah, ki jih je boj pustil na ljudeh, naravi in v socialnem spominu. Razstava ob slikovnem in tekstovnem gradivu obsega tudi maketo zemljanke z muzealijami, maketo poslednjega zemljišča ter projekcijo dokumentarnega filma.

20 minut hoje od muzeja je pri Treh žebljih kraj poslednjega taborišča in zadnje bitke Pohorskega bataljona, kjer so  4. julija 1959 odkrili spomenik. Osrednji spomenik stoji v neposredni bližini mesta ob nekdanji zemljanki štaba tega bataljona. Z večjimi granitnimi kvadri so označena mesta ostalih zemljank, z manjšimi pa položaji okoli taborišča. Na teh so partizanska imena bork in borcev, ki so padli v zadnjem boju.

8. aprila 2021 je Dom na Osankarici prizadel požar, zato je do muzej do nadaljnega zaprt.