Zgornja Polskava – Hiša Mariborska 29

Nadstropna zidana hiša s šestosno ulično fasado in pazduhasto zaključenim kamnitim portalom (monogram G.V. z letnico 1831) v osrednji osi. Tudi dvoriščni portal je kamnit, polkrožno zaključen. Vse fasade so okrašene v poznobaročni maniri.

EŠD:  

6972

Ime:  

Zgornja Polskava – Hiša Mariborska 29

Zvrst dediščine:

stavbe

Tipološka gesla:

kmečka hiša

Datacija:

zadnja četrtina 17. stol., druga četrtina 18. stol., 1831

Opis lokacije:

Mariborska ulica 29. Hiša stoji severozahodno od dvorca Zgornja Polskava.

Občina:

SLOVENSKA BISTRICA

Zavod:

ZVKD Maribor

Usmeritve:

stavbe

Status:

spomenik lokalnega pomena

Predpis:

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647)

Veljavnost:

19.3.2013 –