Spodnja Polskava – Kapelica v vasi

V 19. stoletju zgrajena kapelica z baročnimi arhitekturnimi detajli je pravokotnega tlorisa in ima zaobljene vogale, čelo nad portalom in kapasto obokano notranjščino.

EŠD:  

6999

Ime:  

Spodnja Polskava – Kapelica v vasi

Zvrst dediščine:

spominski objekti in kraji

Tipološka gesla:

kapelica

Datacija:

19. stol.

Opis lokacije:

Na trgu pred župnijsko cerkvijo.

Občina:

SLOVENSKA BISTRICA

Zavod:

ZVKD Maribor

Usmeritve:

stavbe; spominski objekti in kraji

Status:

spomenik lokalnega pomena

Predpis:

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647)

Veljavnost:

19.3.2013 –