Spodnja Polskava – Kapela na pokopališču

V osnovi poligonalna stavba kapele, v 19. stol. predelana v historicistični maniri (polkrožni zatrep nad odprtim vhodom). V notranjosti je baročna figuralna skupina Križanja.

EŠD:  

6998

Ime:  

Spodnja Polskava – Kapela na pokopališču

Zvrst dediščine:

stavbe

Tipološka gesla:

kapela

Datacija:

18. stol., 19. stol.

Opis lokacije:

Kapela stoji na zahodnem delu pokopališča na Spodnji Polskavi.

Občina:

SLOVENSKA BISTRICA

Zavod:

ZVKD Maribor

Usmeritve:

stavbe

Status:

spomenik lokalnega pomena

Predpis:

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647)

Veljavnost:

19.3.2013 –

Povezava:

http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=6998