Spodnja Polskava – Domačija Spodnja Polskava 125 in 190

Domačija stegnjenega tipa z bivalnimi in in gospodarskimi prostori pod isto streho ter z nekoliko večjim skednjem, ki se nadaljuje v nizu. Nasproti nje je poslopje s kletmi in kaščo z bivalnimi prostori. Na hiši je kamnit portal z letnico 1848.

EŠD:  

7039

Ime:  

Spodnja Polskava – Domačija Spodnja Polskava 125 in 190

Zvrst dediščine:

stavbe

Tipološka gesla:

stegnjena domačija, klet, kašča

Datacija:

prva polovica 19. stol., 1848

Opis lokacije:

Spodnja Polskava 125 in 190. Domačija je v vzhodnem delu strnjenega dela jedra vasi.

Občina:

SLOVENSKA BISTRICA

Zavod:

ZVKD Maribor

Usmeritve:

stavbe

Status:

spomenik lokalnega pomena

Predpis:

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647)

Veljavnost:

19.3.2013 –

Povezava:

http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=7039