Slovenska Bistrica – Sodna palača

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6922
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
skupina objektov
Gesla:
palača, sodišče, zapor, park

Opis:
Dvonadstropna samostoječa stavba, zgrajena 1904 v neobaročnem slogu, sekundarno povezana s pokritim hodnikom s stavbo nekdanjih zaporov. Poslopji stojita sredi manjšega parka.
Lokacija opis:
Kolodvorska ulica 10, 12
Datacija:
prva četrtina 20. stol., 1904

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine