Slovenska Bistrica – Palača Kolodvorska 8

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6921
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
banka, sokolski dom

Opis:
Nadstropna mogočna stavba, zgrajena v slogu nemške neogotike. Sestavlja jo poslovno-stanovanjski del s stolpom in nižji dvoranski prizidek s polkrožno zaključeno fasado. Nekdanja hranilnica in sokolski dom.
Lokacija opis:
Kolodvorska ulica 8, Vošnjakova ulica 11, Gradišče 1. Palača stoji na vogalu Kolodvorske in Vošnjakove ulice.
Datacija:
prelom 19. stol. in 20. stol., 1912

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine