Slovenska Bistrica – Križeva kapelica pri cerkvi sv. Jožefa

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647

Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6994
Tip: sakralna stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
kapelica

Opis:
Večja historicistično oblikovana kapelica zaprtega tipa iz 19. stol. V niši je figuralna skupina Križanja.
Lokacija opis:
Kapelica stoji ob cesti Slovenska Bistrica-Maribor, na odcepu k cerkvi sv. Jožefa.
Datacija:
19. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine