Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 8

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6947
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Nadstropna bidermajerska hiša s štiriosno trško fasado, z uvoznim portalom v prvi osi. Stopnišče je klasicistično oblikovano, veža je v prednjem delu segmentno obokana, v dvoriščnem pa kapasto z oprogami.
Lokacija opis:
Trg svobode 8
Datacija:
tretja četrtina 19. stol., 1852

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine