Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 18

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6957
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša, gospodarsko poslopje

Opis:
Nadstropna hiša s štiriosno trško fasado, poudarjeno z rizalitom in uvoznim portalom v tretji osi. V dvoriščni smeri je podaljšana z gospodarskima traktoma, povezanima s prečnim traktom. Na drugem dvorišču je še samostoječe gospodarsko poslopje.
Lokacija opis:
Trg svobode 18 in 20. Hiša stoji v strnjenem trškem nizu.
Datacija:
prva polovica 19. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine