Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 15

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6954
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Nadstropna hiša iz 18. stol., z dolgim dvoriščnim traktom z gankom, zgrajena na srednjeveški parceli. Petosno trško fasado členijo medetažni in podstrešni venec ter baročne obrobe oken. V pritličju so prostori obokani, v nadstropju so stropi ravni.
Lokacija opis:
Trg svobode 15. Hiša stoji v strnjenem trškem nizu.
Datacija:
18. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine