Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 14

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6953
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša, gospodarsko poslopje

Opis:
Nadstropna vogalna hiša iz 18. stol., v 19. stol. predelana. Historicistično štiriosno trško fasado členijo medetažni in podstrešni venec ter okenske obrobe. Dvorišče omejuje visok zid, ohranjen je del gospodarskega poslopja s čopasto dvoka
Lokacija opis:
Trg svobode 14. Hiša stoji na vogalu Trga svobode in Ozke ulice.
Datacija:
18. stol., 19. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine