Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 10

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6949
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Nadstropna vogalna hiša s petosno trško fasado, členjeno z medetažnim in podstrešnim vencem, okenskimi obrobami in parapetnimi polji ter vogalnimi lizenami. V osrednji osi jo odlikuje klasicistični pazduhasti portal iz belega marmorja.
Lokacija opis:
Trg svobode 10. Hiša stoji v strnjenem trškem nizu.
Datacija:
prva četrtina 19. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine