Slovenska Bistrica – Hiša Trg Alfonza Šarha 3

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6942
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša, niša

Opis:
Nadstropna hiša, v osnovi iz 18. stol., 1853 predelana. V pritličju sedemosne trške fasade so trije pravokotni kamniti portali, srednji je uvozni. V polkrožni vogalni niši (v smeri proti mostu) je bil kip sv. Janeza Nepomuka.
Lokacija opis:
Trg Alfonza Šarha 3. Hiša stoji ob mostu, na levem bregu potoka Bistrice.
Datacija:
18. stol., tretja četrtina 19. stol., 1853

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine