Slovenska Bistrica – Hiša Trg Alfonza Šarha 16

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
27.12.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6945
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Nadstropna baročna hiša z višjim prizidkom z obokano odprto lopo v pritličju. V njem je bila hišna kapela s poslikanim obokom, viden je še prizor Jožefove smrti. Hiša ima poenostavljeno fasado, zazidani vhod in okna so imela baročne ušesast
Lokacija opis:
Trg Alfonza Šarha 16
Datacija:
18. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine