Slovenska Bistrica – Hiša Partizanska 7

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6925
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Pritlična hiša s petosno, sekundarno predelano ulično fasado in uvoznim portalom v osrednji osi. Veža je kapasto obokana, stropi notranjih prostorov so ravni. Hiša je z gospodarskim dvoriščnim delom ohranila tipično tlorisno zasnovo v obliki
Lokacija opis:
Partizanska ulica 7. Hiša stoji v strnjenem uličnem nizu.
Datacija:
zadnja četrtina 18. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor
Opombe:

Vir: Register nepremične kulturne dediščone