Slovenska Bistrica – Hiša Partizanska 17

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6928
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Pritlična baročna hiša s petosno ulično fasado in z uvoznim portalom (zamenjan z novejšim) v osrednji osi. Veža je križno obokana, stropi notranjih prostorov so tramovni.
Lokacija opis:
Partizanska ulica 17. Hiša stoji v strnjenem uličnem nizu.
Datacija:
18. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine