Slovenska Bistrica – Hiša Mariborska 10

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6933
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Nadstropna hiša z bidermajerskim kamnitim portalom v peti osi sedemosne ulične fasade. Na dvoriščni strani je v nadstropju zazidan, v pritličju pa delno odprt arkadni hodnik s kapastimi oboki.
Lokacija opis:
Mariborska cesta 10
Datacija:
prva polovica 19. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine