Slovenska Bistrica – Hiša Ljubljanska 10

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6938
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Baročna pritlična hiša s petosno ulično fasado, členjeno s kamnitim pravokotnim portalom, profiliranim podstrešnim vencem in z rustikalnimi vogali. Stropi notranjih prostorov so banjasto obokani, dva sta lesena (na enem stropniku je letnica 178
Lokacija opis:
Ljubljanska cesta 10
Datacija:
zadnja četrtina 18. stol., 1781

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine