Slovenska Bistrica – Dvorec Mariborska 16

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6932
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
dvorec s parkom

Opis:
Nadstropna samostoječa palača s tlorisom v obliki črke L, manjši dvorec v nekdanjem parku, prezidan v neobaročnem slogu (M. Czeike). Sedemosno cestno fasado poudarja s štukom okrašeno ovalno čelo; na severovzhodni vogalni konzoli je kip sv. Jurija.
Lokacija opis:
Mariborska cesta 16
Datacija:
18. stol., prva četrtina 20. stol., 1918

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine