Slovenska Bistrica – Cerkev sv. Jožefa

Režim:
vplivno območje spomenika
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 662
Tip: sakralna stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
romarska cerkev, podružnična cerkev, sv. Jožef

Opis:
Baročna cerkev z vzvalovljenim ostenjem, kupolama in fasadnima zvonikoma, zgrajena 1757. Slikovita notranjost z bogato baročno opremo. Veliki oltar J. Holzinger, stranski oltarji pripisani J. J. Mersiju. Oltarne slike V. Metzinger, J. A. Strauss.
Lokacija opis:
Cerkev stoji na vrhu griča, severovzhodno nad Slovensko Bistrico.
Datacija:
sredina 18. stol., 1757

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine