Slovenska Bistrica – Cerkev sv. Jerneja

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 3375
Tip: sakralna stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
župnijska cerkev, sv. Jernej

Opis:
Dvoranska cerkev s plitvimi in večjima bočnima kapelama, kvadratnim oltarnim delom in neoromanskim zvonikom. V osnovi srednjeveška cerkev, prvič omenjena 1240, je bila v baroku povečana, preorientirana ter opremljena (poslikave in oprema).
Lokacija opis:
Cerkev stoji na severnem koncu Trga Alfonza Šarha, na pobočju severno nad cesto Maribor-Celje.
Datacija:
druga četrtina 13. stol., 1240, 18. stol., 1738, 19. stol., 1866-1868

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine