Ropretova kovačnica in sušilnica lanu

ROPRETOVA KOVAČNICA S SUŠILNICO LANU

Prva omemba kovačnice s sušilnico lanu naMalem Tinju sega v drugo polovico 19. stoletja. Po podatkih iz zemljiške knjige je bila zgrajena leta 1865. Prvotno je na mestu današnje kovačnice s sušilnico stala samo lesena kovačnica krita z deskami, šele kasneje so ji dogradili sušilnico lanu in okoli leta 1918 leseno streho zamenjali z opeko. Delovanje kovačnice je bilo za kraj in okolico izjemnega pomena, saj je bila potreba po kovaških izdelkih in storitvah velika. V svojih letih delovanja je zamenjala kar nekaj lastnikov. Po pripovedovanju domačinov je bilo najbolj kvalitetno in cenjeno delo kovača Martina Hribernika.
Oba prostora sta danes obnovljena in odprta za javnost. Na ogled so postavljena različna kovaška orodja in naprave, ki so jih takratni kovači uporabljali pri svojem delu. Ob ogledu notranjosti sušilnice lanu pa je možna tudi predstavitev postopka pridelave in trenja lanu