Povezovanje kulturno turističnih potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane

NAZIV OPERACIJE
Povezovanje kulturno turističnih potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane

 

AKRONIM OPERACIJE
DOŽIVETJA MED POHORJEM IN BOČEM

 

POVZETEK
Območje občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica predstavlja zaokroženo geografsko celoto med Pohorjem in Halozami, katerega vežejo skupna preteklost, skupni razvojni interesi in načrti za prihodnost.
Na območju partnerskih občin se vsako leto odvijajo številne tradicionalne prireditve (pustne prireditve, etnološki večeri, Starobistriški večeri kulture, Podobe bistriških domačij, Studeniški kulturni večer, Žive jaslice, Martinovanja, različni kramarski sejmi itd.), ki privabijo večinoma samo lokalno prebivalstvo in nimajo širšega vpliva izven lokalnih okvirjev.
Ugotavljamo, da bi lahko z avtentičnimi in vsebinsko raznolikimi prireditvami lokalnega značaja  dopolnili in obogatili turistično ponudbo, ki bi pomembno vplivala na razvoj kulturnega turizma oziroma na prepoznavnost območja med Pohorjem in Bočem kot privlačne turistične destinacije.
Prav tako želimo ustvariti dodano vrednost lokalnim pridelkom (izdelkom), jih ponuditi širšemu krogu lokalnega prebivalstva kot tudi zunanjim obiskovalcem (turistom). S tem bomo omogočili tudi nove prodajne poti lokalnim pridelovalcem (kmetom in obrtnikom).

 

CILJI
Da bi ob koncu projekta oblikovali skupni integralni turistični proizvod, se bomo projekta lotili po korakih, in sicer bomo z izvedbo aktivnosti uresničevali naslednje cilje:
  • kako oblikovati skupni turistični produkt (raziskovalno delo, strokovno delo, delo na terenu),
  • kako se povezovati med seboj (pregled primerov dobrih praks pri povezovanju ponudnikov in trženju skupnih turističnih produktov v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem),
  • kako pospešiti prodajo (delavnice) in
  • na kakšen način pristopiti k uspešni predstavitvi lastne ponudbe (prireditve, sejem, razstava, promocija / marketing).

 

PRIČAKOVANI REZULTATI
Namen skupne operacije je analizirati stanje na področju prireditvene dejavnosti na območju partnerskih občin ter med sabo povezati nadgrajeno ponudbo turističnih prireditev in kulturne dediščine v integralen turistični produkt, ki bi povečal prepoznavnost območja kot atraktivne in zanimive turistične destinacije s pestrimi doživetji in raznovrstnimi oblikami turistične ponudbe.