Najem prostorov

Za vse informacije o najemu pokličite tel. št. 02 80 55 357  oz. pošljite E-pošto na andreja.sega@zavod-ksb.si.
Na voljo za najem so naslednji prostori:

VITEŠKA DVORANA

Viteška dvorana je najbolj reprezentančen prostor v gradu. Poslikal jo je baročni slikar F. I. Flurer. Primerna je za svečane priložnosti. Slavjem,  družabnemu življenju in različnim prireditvam  je bila namenjena že v času nastanka. Danes je na razpolago za koncerte, poroke, simpozije, sprejeme, poslovna in družabna srečanja. Sprejme do 150 ljudi in je opremljena z ozvočenjem, z brezžičnim dostopom do interneta, s projektorjem,  platnom, klavirjem in z govorniškim pultom.
Pozimi je ogrevana.

GRAJSKI SALONI

Grajski saloni, gre za dva med seboj povezana prostora v JV traktu gradu, so bili v času grofov Attemsov dnevni prostori grofove družine. Nad vrati se bohotijo redke poslikave tako imenovane supraporte, delo tirolskega slikarja Johanna Casperja  Wagingerja. Še danes sta v salonih vidni dve rokokojski peči,  na zahodni strani drugega salona pa visita  sliki Franza Ignaza Flurerja. Grajska salona danes uporabljamo in ju je mogoče najeti za sprejeme (do 100 ljudi), praznovanja, grajske večerje, koncerte, literarne večere, poroke in drugo.

NOTRANJE DVORIŠČE

Grajsko dvorišče je osrednji  zunanji  prostor gradu, ki ga obdaja celoten kompleks grajskih prostorov. Na južnem krilu ga obdaja arkadni hodnik iz 17. stoletja.
Dvorišče je v lepem vremenu primerno za kulturne prireditve, sprejeme, gledališke predstave, koncerte, poroke in druge družabne dogodke. Po potrebi ga opremimo z odrom,  postaviti je mogoče tudi ozvočenje.

ZUNANJE DVORIŠČE

Zunanje dvorišče gradu, kakor ga danes imenujemo, je grajsko dvorišče med staro grajsko pristavo, ki še ni obnovljena, in grajskim kompleksom. Sredi dvorišča stoji stara lipa. Dvorišče je primerno dostopno skozi glavni vhod in iz Ozke ulice, v bližini je parkirišče. V lepem vremenu je primerno za večje družabne prireditve sejemskega tipa. Je primerno osvetljeno, dostopna pa je tudi funkcionalna elektrika.

GALERIJA GRAD

Galerija je niz grajskih soban SZ trakta gradu. Prvotno so bile namenjene bivanjskemu udobju grofovske družine. Prostori današnje galerije so bili v preteklosti v celoti poslikani z epoletami, ki so še danes vidne v 3. in 4. prostoru. V galeriji hranimo še 3 peči iz obdobja neoklasicizma in neogotike, ponekod pa so vidna  tudi še stara originalna in prvotna tla. Danes je to galerijski prostor, ki služi postavitvi različnih likovnih in drugih razstav. Primerna je tudi za sprejeme,  grajske večerje  in druge družabne prireditve in slovesnosti.

Galerija grad

GRASLOV STOLP

Graslov stolp je JZ  stolp nekdanjega mestnega obzidja, ki ga imenujemo tudi Žitni, Smodniški ali  Masenbergov stolp. Je primer ohranjene nekdanje trške mestne arhitekture. Stolp je  obnovljen in v letu 2004 je v njem nastalo lepo in prostorno razstavišče. V prostoru pripravljamo in postavljamo občasne razstave, primeren pa je tudi za druge kulturne in družabne prireditve.

Graslov

GRAJSKA KAPELA

Grajska kapela je sakralni prostor v gradu, ki je v  preteklosti služil zasebnim in intimnim duhovnim potrebam grofove družine. Je umetnostnozgodovinsko in likovno bogat prostor, poslikan s freskami F. I. Flurerja. Poslikave so delno obnovljene. Posvečena  je Mariji Brezmadežni. Danes je  odprta za javnost in je  mogoče v njej opraviti obred cerkvene poroke ali krsta.

MALI PARK ZA KNJIŽNICO

Park je nastal v prvi polovici 19. stoletja. Na vzhodni strani parka, v smeri  proti mestni knjižnici, je park obdan z železno post bidermajersko ograjo.  V sredini parka stoji mogočna bukev. Na zahodni strani stoji majhen tempietto z dvema dorskima stebroma. Ta je v osnovi še klasicističen. Park je doživel prenovo leta 1995. Danes ga uporabljamo za različne družabne in kulturne prireditve na prostem.

Park za knjižnico

PROJEKCIJSKA DVORANA

Projekcijska dvorana se nahaja v najstarejšem delu gradu v SZ stolpu. Trenutno je v njej urejena učilnica s stopničasto dvignjenimi tlemi in s približno 80 sedeži in je primerna za razna predavanja, simpozije in  literarne večere. Oprema: LCD projektor, diaprojektor, CD predvajalnik, ozvočenje, možnost priklopa računalnika na projektor in žični ter brezžični dostop do interneta.

Projekcijska