Kovača vas – Znamenje pri kapeli sv. Roka

Baročno slopno znamenje s hišico, nišami in piramidasto strešico, postavljeno v 18. stol.

EŠD:  

6985

Ime:  

Kovača vas – Znamenje pri kapeli sv. Roka

Zvrst dediščine:

spominski objekti in kraji

Tipološka gesla:

slopno znamenje

Datacija:

18. stol.

Opis lokacije:

Znamenje stoji jugozahodno od kapele sv. Roka v Kovači vasi.

Občina:

SLOVENSKA BISTRICA

Zavod:

ZVKD Maribor

Usmeritve:

stavbe; spominski objekti in kraji

Status:

spomenik lokalnega pomena

Predpis:

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647)

Veljavnost:

19.3.2013 –