Kebelj – Cerkev sv. Marjete

Enoladijska cerkev z mogočnim gotskim zvonikom, zgrajena 1251, temeljito prezidana v 1. polovici 15. in sredi 17. stol. Notranjščna je bila 1750 v celoti poslikana. Bogata oprema iz 16. in 17. stol. V stene so vzidani rimskodobni kamni.

EŠD:  

3062

Ime:  

Kebelj – Cerkev sv. Marjete

Zvrst dediščine:

stavbe

Tipološka gesla:

župnijska cerkev, grajska kapela, nagrobnik, sv. Marjeta

Datacija:

rimska doba, tretja četrtina 13. stol., 1251, prva polovica 15. stol., sredina 17. stol., sredina 18. stol., 1750

Opis lokacije:

Cerkev, obdana z zidcem nekdanjega pokopališča, stoji v središču vasi Kebelj.

Občina:

SLOVENSKA BISTRICA

Zavod:

ZVKD Maribor

Usmeritve:

stavbe

Status:

spomenik lokalnega pomena

Predpis:

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647)

Veljavnost:

19.3.2013 –

Povezava:

http://www.eheritage.si/apl/real.aspx?id=3062