Grajska jahalnica

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 14366
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
jahalnica

Opis:
Pritlično baročno (18. stol.) poslopje z visoko šotorasto opečno streho, nekdanja grajska jahalnica, sedaj trgovsko-skladiščni prostori. Uvozni vhod je bil v centralni osi triosne severne fasade, zahodna fasada je bila devetosna (mrežna okna).
Lokacija opis:
Partizanska ulica 27. Stavba stoji južno od gradu, v zahodnem delu mestnega jedra.
Datacija:
18. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor
Opombe:

Vir: Register nepremične kulturne dediščine