Dostopna arheološka dediščina, njeno doživetje in učenje v naravi

NAZIV OPERACIJE
Dostopna arheološka dediščina, njeno doživetje in učenje v naravi

 

AKRONIM OPERACIJE
AKTIVNO POHORJE

 

TRAJANJE OPERACIJE
september 2018 – avgust 2019
POVZETEK
Dostopna arheološka dediščina, njeno doživetje in učenje v naravi  z akronimom Aktivno Pohorje je nadgradnja projekta Po poteh kulturne dediščine Pohorja z akronimom Doživetje Pohorje, za katerega je vlagatelj v letu 2013 že pridobili sredstva iz programa za razvoj podeželja (Zadruga LAS Dobro za nas) ter ga uspešno izvedel. Nov projekt povezuje 3 projektne partnerje; Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Krajevno skupnost Tinje ter Planinsko društvo Slovenska Bistrica.
Pri oblikovanju skupnega projekta je rdečo nit predstavljala kulturna dediščina Pohorja, še posebej pa arheološka dediščina. Bogastvo arheološke dediščine se skriva v arheoloških  izkopaninah in zidnih ostankih, ki pričajo o zanimivem in pestrem življenju ljudi na našem območju v preteklosti. Cilj projekta je oblikovati program za izlet, ki bo na zanimiv in doživljajski način predstavil vsakdanje življenje v času Slovanov in Rimljanov ter omogočil, da se bodo udeleženci izleta aktivno vključili v interdisciplinarno pripovedovanje zgodovine. Trajnost projekta bomo zagotavljali tako, da se bo program za izlet po zaključku projekta izvajali v lokalni skupnosti, zato bomo v okviru projekta za izvajanje programa izleta izobrazili turistične animatorje, ki bodo pridobljeno znanje prenašali na udeležence programov. Kandidate za turistične animatorjev bomo iskali v lokalni skupnosti. V okviru projekta bomo izvedli testiranje programa za izlet za različne ciljne skupine (turisti, otroci, družine in ranljive skupine) iz celotnega območja LAS. Območje izvajanja programa za izlet je krajevna skupnost Tinje v občini Slovenska Bistrica.
Nov program za izlet bi nato z ostalimi izleti pod blagovno znamko Doživetje Pohorja povezali v skupen kulturno turistični produkt in ga s pomočjo promocijski kanalov razširili na območje LAS ter izven.
Posredni cilji projekta so:
 • popestritev turistične ponudbe Pohorja z vključitvijo kulturno – arheološke dediščine
 • s vključevanjem kulturne dediščine v turistično ponudbo kraja povečati število turistov, tudi tujih
 • izboljšati kvaliteto življenja na podeželju
 • spodbuditi obiskovalce Pohorja k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi
 • izobraziti in informirati lokalno skupnost ter jo povezati z izvajalci turističnih aktivnosti na Pohorju
 • izboljšati kakovost vsakdanjega življenja
 • kulturno dediščino podeželja narediti dostopno ciljnim skupinam projekta
 • spodbujati ustvarjalnost
 • ohranjanje nepremične kulturne dediščine
 

 

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE
 • oblikovan nov program za izlet
 • testiranje programa za izlet
 • organizacija in izvedba izobraževanja turističnih animatorjev za izvedbo programa za izlet
 • postavitev cestnih smerokazov do arheološkega najdišča Ančnikovo gradišče v Jurišni vasi
 • urediti del gozdne pohodne poti in postavitev lesenih označevalnih tabel do arheološkega najdišča Ančnikovo gradišče v Jurišni vasi
 • promocijski material