Črešnjevec – Cerkev sv. Mihaela

Režim:
vplivno območje spomenika
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
22.3.2022

Meja:
po DKN
EŠD: 2930
Tip: sakralna stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
župnijska cerkev, sv. Mihael

Opis:
Baročna enoladijska cerkev stoji v tabornem obzidju. V južni in severni steni je vidna zidava prvotne romanske cerkve iz marmornih klesancev in rimskih spolij. Leta 1374 so cerkev gotizirali.
Lokacija opis:
Na izpostavljeni legi sredi vasi.
Datacija:
rimska doba, visoki srednji vek, tretja četrtina 14. stol., 1374, 18. stol.

Naselje:
ČREŠNJEVEC
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine