FOSILI

Malo drugačna učna ura o geoloških zakladih Pohorja, kjer na koncu osvojimo osnovno znanje o mineralih, fosilih in kamninah. Po učni uri sledi ustvarjalna delavnica, kjer si izdelamo svoj fosil.

Fosili 4Fosili 5Fosili 6

Fosili 2Fosili 3Fosili 1