ANČNIKOVO GRADIŠČE NAD JURIŠNO VASJO NA POHORJU

Na strmem pomolu (750 m) tik nad sotesko Bistrice, severno od Jurišne vasi, leži poznoantična in zgodnjesrednjeveška utrjena postojanka kopaste oblike. Na vzhodnem in severovzhodnem delu je naravno zavarovana s prepadno steno, ostali del pa je utrjen z masivnim obzidjem. Izsledki večletnih arheoloških raziskav nakazujejo, da je bila naselbina trajno poseljena, saj je bila lega stanovanjskega dela premišljeno izbrana ob južnem in severnem delu obzidja, kjer so bile odkrite ostaline zidanih in lesenih objektov. Številne najdbe pričajo o živinorejski panogi, velika količina najdene žlindre, bronastih, svinčenih in železnih izdelkov pa nam daje vedeti, da so se prebivalci ukvarjali tudi s kovaštvom in izdelovanjem kovinskih predmetov.

slika 38 ANČNIK 2slika 39Ančnik-2004slika 11 slika 03