ZAPOSLENI

Delovno mesto
Ime in priimek
Telefon
e-pošta
Direktorica Herta Žagar 02 / 80-55-352 herta.zagar@zavod-ksb.si
Tajništvo Katja Vodeb 02 / 80-55-350 tajnistvo@zavod-ksb.si
Računovodstvo Jasmina Gayatri Hrastnik 02 / 80-55-353 racunovodstvo@zavod-ksb.si
Sprejemna pisarna Vodniška služba 02 / 80-55-356 vodniki@zavod-ksb.si
Vodja galerije, arhiv Silvo Husu 02 / 80-55-354 silvo.husu@zavod-ksb.si
Delavnice in projektna pisarna Ursula Hribernik 02 / 80-55-355 ursula.hribernik@zavod-ksb.si
Vodja vodniške službe Viktor Ajd 02 / 80-55-357 viktor.ajd@zavod-ksb.si
Dokumentacija in trgovina Aleš Tomažič 02 / 80-55-353 ales.tomazic@zavod-ksb.si
Prireditve in najem prostorov Andreja Šega Gracej 02 / 80-55-357 andreja.sega@zavod-ksb.si
 Vodja tehnične službe  Jože Keršič  02 / 80-55-356  teh.vodja@zavod-ksb.si