“Zgodbe iz grajskih soban”. Preobrazbe, prenosi in nove namembnosti opreme gradov v vzhodni Sloveniji

Razstavo so pod mentorstvom doc. dr. Tine Košak in izr. prof. dr. Polone Vidmar pripravili študenti dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programov umetnostne zgodovine, medkulturne germanistike in zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter profesorji Oddelka za umetnostno zgodovino na isti fakulteti, raziskovalci Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in kustosinji Pokrajinskega muzeja Maribor.

Predstavljene so usode in poti opreme 22 gradov iz vzhodne Slovenije ter spremembe namembnosti grajskih stavb, zlasti po razpadu habsburške monarhije.

Razstava je rezultat raziskovalnega programa Umetnost na Slovenskem v stičišču kultur (P6-0061) in temeljnega raziskovalnega projekta Umetnost v času zatona plemstva. Transformacije, translokacije in reinterpretacije, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS, J6-1810).

Razstava bo odprta do 20. maja 2023.